ÚvodAutobusové zájazdy z Humenného

Kaštieľ Betliar & Ochtinská aragonitová jaskyňa

32 €

 04.08.20 & 23.08.20

Autobusový zájazd z Humenného so sprievodcom.

Krásny výlet  pre všetky  vekové kategórie. Rozprávkový Kaštieľ Betliar , dejisko slávneho slovenského seriálu 1890 s jeho parkom si určite nenenchajte újsť.

V letných dňoch je celkom zaujímvé schladiť sa aj v unikátnej našej  Ochtinskej aragonitovej jaskyni.

Odchod cca 07.00 hod.  - príchod cca 18.00 hod.

Pár kilometrov od baníckeho mestecka Rožnava sa nachádza malebná dedina, ktorá sa môže pýšiť honosným kaštieľom s pôvodným zariadením a zbierkami. Pustošenie Druhej svetovej vojny ušetrilo len tri kaštiele na Slovensku: Orlové, Hodkovcea Betliar. Bohužial do dnešných dní sa zachoval len kaštieľ Andrássyovcov v Betliari. Prestavba v 80-tych rokoch 19. storocia sa podpísala aj na interiéroch sídla, ktorého funkcia sa v druhej polovici storocia zmenila na výlucne polovnícko-reprezentacnú. Na prvom poschodí bola vytvorená galéria predkov, do ktorej sa návštevník dostane cez honosné dubové schodisko s vitrážovými oknami. Na druhom poschodí vznikla obrazáren so stropným osvetlením, ktorá bola na zaciatku 20. storocia adaptovaná na knižnicu. Zariadenie kaštiela je pôvodné a jeho najväcšou cennostou je ústredná knižnica uchovávajúca vyše 20.000(podla niektorých informácií dokonca 30.000) zväzkov - najmä teologických, historických, geografických a fi lozofi ckých diel z 15. až 19. storocia, napísaných v 15 rôznych jazykoch.Pohodlie rodiny i hostí zabezpecovali salóny, pracovne, herna i apartmány s kúpelnami. Samostatnou kapitolou kaštielu je jeho park, ktorý je zapísaný v zozname svetových historických záhrad a je to aj najväcší udržiavaný park na Slovensku. Vznikol na ploche 70 ha a po celom obvode obklopuje kaštiel. V parku sa nachádzajú aklimatizované exotické dreviny a kríky, slobodomurársky pavilón, romantický zámok pri rybníku, umelá jaskyna a vodopád, záhradný letohrádok, fontány a sochy.

Po malej prestávke sa presunieme k  Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Táto jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov. Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2º do 7,8ºC. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle. V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov) s čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami premeneným na kalcit. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko dm dlhých ihlíc a zakrivených až špirálovitých heliktitov (datovaný vek 14-tisíc rokov).  Na svete sú doposiaľ objavené len tri aragonitové jaskyne a máme šťastie, že práve jedna z nich sa nachádza na našom území. Ak aj nemáte radi jaskyne, určite túto neobíďte. Jej vnútro v sebe ukrýva jedinečné útvary, ktoré nikde inde neuvidíte. Prechádzka po jaskyni je veľmi nenáročná.

Preto si nenechajte ujsť túto jedinečnú jaskyňu a navštívte ju spolu s nami pri príležitosti tohto krásneho jednodňového výletu. 

Na palube autobusu nebudú chýbať zábavné súťaže, atraktívne ceny a dobrá nálada a občerstvenie.

Sprievodca na palube autobusu počas celého zájazdu.

Nástup bez príplatku v mestách a obciach podľa trasy. Napr. Topoľovka, Tovarné, Hencovce, Vranov nad Topľou atď. v smere trasy.

Vstupné

Kaštieľ Betliar

1. a 2. poschodie kaštieľa + Staroveký Egypt a Zimná záhrada s exotickými trofejami

Dospelí: 6 €

Deti nad 6 rokov/študenti do 26 rokov/dôchodcovia nad 62 rokov: 4 €

Deti do 6 rokov/ZŤP/ICOM/Press: voľný vstup

Foto a video: 2 €

Aragonitová jaskyňa

Dospelí - 7 €, deti 6-15r. - 3,50 €, študenti a seniori nad 60r . - 6 €